GPS Monitoring osobných vozidiel

Monitoring vozidiel je základnou funkciou systému Monit7. Využívajú ho predovšetkým taxislužby, limousine servisy, distribučné a obchodné spoločnosti ale aj ostatné firmy a jednotlivci, ktorí chcú mať dohľad a konrolu nad svojimi vozidlami. Je dokázané, že šoféri pod dohľadom jazdia šetrnejšie a bez čiernych jázd, čo znamená pre Vás nezanedbatelné úspory.

Najskôr nainštalujeme do Vášho auta monitorovaciu jednotku. Následne si môžete jeho aktuálnu polohu, rýchlosť a šoféra sledovať nonstop na online mape. Monit7 tiež eviduje jednotlivé jazdy, ktoré si môžete kedykoľvek prehliadať aj s prejdenou trasou a potrebnými parametrami na mape.

Elektronická kniha jázd sa dá exportovať do formátu MS Excel a použiť pre daňové účely. Odbremení Vás tak od zbytočného papierovania a nudného vypisovanie výkazov.

Štandardne sa stavy tachometrov vypočítavajú z prejazdených GPS údajov a pre presnosť ich je potrebné z času na čas manuálne zadať. Ak však vyžadujete 100% presné hodnoty a automatické a bezprácne fungovanie, môžeme monitorovaciu jednotku pripojiť na CAN zbernicu Vášho vozidla. Pripojenie na CAN Bus je možné iba pri novších automobiloch v závislosti od značky vozidla.

Nepochybne využijete aj možnosť plánovania trás, zobrazenie dopravných informácií na mape, evidovanie tankovaní, evidencia rôznych šoférov pomocou dallas klúčov alebo prezvonenia mobilom a množstvo iných užitočných funkcíí. V prípade špeciálnych požiadaviek vieme pre Vás vyvinúť užitočnú funkcionalitu na mieru.

Neváhajte sa na nás obrátiť s Vašimi požiadavkami. Poradíme Vám a pripravíme Vám ponuku pre Vás.